Thursday, September 17, 2015

รับสมัครงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2558 งานประเทศคูเวต

งานต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน ประเทศคูเวต (จ.ต.2 เลขที่ 00019)
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ บริษัท KDD Kuwait 
ต้องการรับสมัครแรงงานคนไทย ดังนี้
 1.Maintenance Engineer Electrical – Aseptic Packaging (Tetrapak) จำนวน 6 ตำแหน่ง 
เงินเดือน KWD. 550 -1200 (วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องบรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อโรคและจุลินทรีย์)
 2.Maintenance Engineer Mechanical – Aseptic Packaging(Tetrapak) จำนวน 2 ตำแหน่ง 
เงินเดือน KWD. 550 -1200 (วิศวกรซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล เครื่องบรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อโรคและจุลินทรีย์)
 3.Maintenance Technician Electrical – Aseptic Packaging(Tetrapak)จำนวน 5 ตำแหน่ง 
เงินเดือน KWD. 250 -600 (ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องบรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อโรคและจุลินทรีย์)
 4. Maintenance Technician Mechanical – Aseptic Packaging(Tetrapak) จำนวน 5 ตำแหน่ง 
เงินเดือน KWD. 250 -600 (ช่างซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล เครื่องบรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อโรคและจุลินทรีย์)
5. Maintenance Supervisor – Aseptic Packaging(Tetrapak) จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน KWD. 1000 -1500
(หัวหน้างานช่างซ่อมบำรุง เครื่องบรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อโรคและจุลินทรีย์)

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หรือ ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีใบผ่านงาน หรือใบผ่านการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ตำแหน่งที่ 5 )

สวัสดิการและเงื่อนไข
1. สัญญาจ้าง 1 ปี สามารถต่อสัญญาได้ 
2. นายจ้างจัดหาอาหารให้ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน 
3. ที่พักนายจ้างจัดหาให้ (หักเป็นเปอร์เซ็นตามอัตราของเงินเดือน) มีรถรับส่ง หรือ ผู้สมัครจะเป็นคนหาที่พักเองก็ได้
4. นายจ้างจ่ายค่าขนย้ายสถานที่ให้ครึ่งเดือนของอัตราเงินเดือน
5. อื่นๆ เป็นไปตามกฎหมายประเทศคูเวต

อัตราแลกเปลี่ยน 1 KWD. = 119 บาท โดยประมาณ
** ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย**

สนใจสมัครติดต่อ 
บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด
110 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 8 ถนนจันทน์สะพาน3 
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-676-9216, 087-6873690, 088-8090867
แฟ็กซ์ 02-676-0446
E-mail: malindo@malindothai.com 
Website: www.malindothai.com